Slijedom našeg poziva u srijedu 14. lipnja održanoj XIX sjednici Vijeća kotara Neslanovac nazočila je gospođica Ivana Ljulj s namjerom promatranja tijeka sjednice, obzirom da su sjednice vijeća kotara javne i svi zainteresirani mogu ih pratiti. Ivana je našim čitateljima poznata iz članka "Dragi naši susjedi, pridružite nam se!"

Ali predsjednik Vijeća Prančević nije joj dopustio nazočiti prvom dijelu sjednice, nego ju je ostavio da više od pola sata sjedi u susjednoj prostoriji, što je vrlo čudno.

Dao ju je pozvati tek kad je na red došla točka razno i rasprava o problemima njene ulice Magistrala Solin i prijedlozima i pitanjima koja je ona poslala Vijeću kotara prije dva mjeseca. 

Prančević je djevojci uskratio zakonsko pravo praćenja sjednice i nije smatrao da treba ikome objasniti svoj nedemokratski postupak.

Pojasnit ćemo: prema Poslovniku o radu Vijeća GK Neslanovac Članak 42. (1) Rad Vijeća gradskog kotara je javan.

Članak 43. (1) Građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća.

(2) Građani su dužni pismeno najaviti svoju nazočnost na sjednici Vijeća najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

(3) Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Članak 44.

(1) Građani mogu sudjelovati u raspravi ukoliko im to odobri predsjedavatelj, po točkama dnevnog reda u kojima se rješava o pitanjima od njihova najneposrednijeg interesa.

Iz ovoga je potpuno jasno da Prančević nije imao nikakvog prava ograničiti našoj sugrađanki nazočnost na sjednici, a nije jasno zašto je to učinio.

Sklonost šerifovanju Prančević je pokazao i tijekom rasprave o devetomjesečnoj sapunici oko dodjele prostorije kotara na korištenje nezavisnom vijećniku Barišiću.

Na Barišićevo traženje da objasni kad će ispoštovati zaključke Odsjeka za mjesnu samoupravu, Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje od 24. travnja 2017. u kojima se kaže da je „Povjerenstvo za dodjeljivanje prostorija prekršilo Pravilnik o davanju na korištenje prostorija“, te da je „potrebno da Povjerenstvo ponovo donese Odluku pridržavajući se odredbi Pravilnika“, Prančević nije dopustio nikakvu raspravu rekavši da je to za njega završeno. Također nije dopustio da se donese ikakav zaključak o nezakonitom ponašanju Povjerenstva za dodjeljivanje prostorija na čijem je čelu.

Da hadezeovci nemaju namjeru poštivati legalne odluke nadređenih im službi pokazuje i izjava predsjednika TO HDZ-a Neslanovca Željka Đapića koji kaže da je potpisnik zaključaka Filip Butorović „bivši pročelnik“ te da za njih njegovi akti ne znače ništa. 

Pobjeda hadezeova kandidata Opare ojačala je njihovu samouvjerenost u kršenju zakona i propisa, što je njihova konstanta otkad god naš portal prati njihov rad.

Može li išta natjerati te ljude da počnu poštivati zakone?

Ako vam se sviđa takva kaubojština, onda dogodine opet glasujte za one kojima zakoni ništa ne znače! ZNA SE!

Ako vam se ne sviđa, onda PODUZMITE NEŠTO!