Brojni promatrači prijavili su nevjerojatnu situaciju sa splitskih biračkih mjesta. Naime, na mnogim biračkim mjestima u Splitu istaknut je veliki primjerak glasačkog listića za izbor gradonačelnika formata A2 (60 X 84 cm).

Uz njega je uglavnom istaknut mali listić formata A4 (21 X 30 cm) na kojem su istaknuti kandidati za župana Splitsko dalmatinske županije.

Kad su promatrači upozorili predsjednike biračkih odbora na taj detalj, pokazalo se da su birački odbori dobili dva istovjetna plakata primjera glasačkog listića za gradonačelnika, a za župana plakat uopće nisu dobili. Umjesto plakata dobili su list formata A4 koji je 8 puta manji.

Takvim izgledom biračkih mjesta prosječnom biraču se sugerira da se bira samo gradonačelnik Splita, što će sigurno utjecati na izborne rezultate.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalna redarica za GK-a Neslanovac je ĐURĐICA MILAVIĆ, mob. 098 446 404, a zamjena je IVAN ELEZ, mob. 098 443 819

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Funkcija djeteta je da živi svoj život - ne život koji mu zabrinuti roditelji misle da bi trebalo živjeti, niti život u skladu s ciljevima pedagoga koji misli da zna najbolje.

Alexander S. Neill