Deklaracija o pravima djece i njihovih obiteljiOvaj tjedan će na sjednici UN Odbora za ljudska prava u Ženevi te kasnije u središnjici u New Yorku biti predstavljena Deklaracija za prava djece i obitelji.

Autori Deklaracije su predstavnici međunarodnih pokreta za obranu prava djece i prirodnih obitelji. Ovakve aktivnosti su od velike važnosti za prava malenih kao i cijelog društva, a poseban međunarodni uspjeh i pobjedu već na proljeće doživjela je prethodna rezolucija “Zaštita obitelj” i to na na sjednici istog ovog Odbora za ljudska prava Ujedinjenih naroda.

Međutim, od tada se obitelj našla pod drastičnim udarom!

Anti-obiteljske lobističke skupine unutar UN-a te birokrati u samoj organizaciji UN-a konstantno zivkaju djecu da posjećuju UN sastanke kako bi ih pažljivo formirali za promidžbu radikalnih seksualnih prava i drugih za djecu štetnih okolnosti. Jedna od takvih inicijativa sažeta u obliku nedavne anti-obiteljske Bali deklaracije tvrdi da ono što djeca i mladi diljem svijeta stvarno žele je pravo na pobačaj, na slobodno izražavanje svoje seksualnosti, na seksualno zadovoljstvo te na legalizaciju prostitucije te tkzv. istospolnih brakova.

Stoga su se obitelji iz cijelog svijeta aktivirale te izašle s novom pobudnicom “Deklaracija o pravima djece i obitelji: Poziv djece svijeta” i predstavljat će je sama djeca na sjednicama najvećih predstavničkih ureda Odbora za ljudska prava UN-a, u Ženevi 12.9. i kasnije ove godine u New Yorku. Gdje god su djeca već predstavljala ovu Deklaraciju, bila je prihvaćena s beskrajnim ovacijama!

Obiteljska deklaracija namijenjena je baš za ovo naše vrijeme budući se već dižu i sama djeca te obitelji diljem svijeta kako bi pozvali i apelirali na svjetske vlade da stanu u zaštitu njihovih obitelji te za pravo djece na odrastanje u stabilnom domu te u ljubavi svojih roditelja.

Deklaracija ima 8 članaka te zastupa kako svako dijete ima pravo na: ŽIVOT; OBITELJ; MAJKU I OCA U BRAČNOJ ZAJEDNICI; ZAŠTITU I ODGOJ SVOJIH RODITELJA; OBRAZOVANJE; VJERU; NEVINOST I DJETINJSTVO; ZAŠTITU KAKO DJECE TAKO I OBITELJI .

Evo kako i ti možeš pomoći! Novost ove Deklaracije je što će je moći potpisati i djeca!
1. Potpiši Deklaraciju! (pozivamo sve odrasle na potpisivanje Deklaracije)
2. Ako si roditelj i ako je tvoje dijete dovoljno zrelo, popričaj s djetetom o temeljnim načelima Deklaracije te ga pouči o važnosti obrane braka te pravima djece i obitelji.
3. Pomozi svome djetetu da potpiše rezoluciju - Ako je dijete dovoljno zrelo da razumije Deklaraciju te je želi sam potpisati, može to učiniti, ali samo uz dozvolu roditelja ili zakonitog skrbnika. Starija djeca mogu koristiti vlastite email adrese s dozvolom roditelja, ali manja djeca bi pri potpisivanju trebala koristiti email roditelja ili skrbnika.
4. Podijeli Deklaraciju s drugima - Što više djece, odraslih i zemalja bude zastupljeno, imat će i većeg utjecaja.

Evo teksta Deklaracije:

U ime djece i obitelji diljem svijeta, hvala Vama i Vašoj djeci na potpori ovoj važnoj deklaraciji!

Deklaracija o pravima djece i njihovih obitelji

Članak I: Svako dijete ima pravo na život

Uvidjevši kako svako dijete ima neotuđivo pravo na život (UNCRC Čl. 6); te,

obzirom da dijete, zbog svoje fizičke ili mentalne nezrelosti, treba posebnu sigurnost i brigu, uključujući primjerenu pravnu zaštitu kako prije tako i nakon rođenja (UN-CRC preambula);

mi pozivamo sve zemlje kao i sustav Ujedinjenih naroda da osiguraju opstanak i prirodni razvoj djece (CRC Čl. 6; Dječja konferencija, Čl. 19).

Članak II: Svako dijete ima pravo na obitelj

Uvidjevši kako je obitelj prirodna i temeljna društvena zajednica sa zajamčenim pravom na zaštitu društva i Države (UDHR (1948), Art. 16 (3)); te

kako bi dijete, u svrhu cjelovitog i skladnog razvoja njegove ili njezine osobnosti, raslo u obiteljskom okružju, u raspoloženju sreće, ljubavi i razumijevanja
(Preambula CRC ; Dječja konferencija, Plan djelovanja, Čl. 18);

mi pozivamo sve zemlje i sustav Ujedinjenih naroda da zaštite i osnaže instituciju obitelji kako bi se tako osigurao najpogodniji razvoj djece
(temeljeno na Dječjoj konferenciji, Čl. 14 & 20(5)).

Članak III: Svako dijete ima pravo na majku i oca u bračnoj zajednici

Uvidjevši kako djeca i mladi, koji borave u stabilnoj i cjelovitoj obitelji s majkom i ocem u bračnoj zajednici, općenito pokazuju veće blagostanje po svim mjerljivim pokazateljima uključujući fizičke, socijalne, emocionalne, ekonomske i akademske čimbenike; te kako dijete mora imati pravo, što je više moguće, da poznaje svoje roditelje te bude odgajano od svojih roditelja (CRC Čl. 7);

mi pozivamo zemlje te sustav Ujedinjenih naroda da ne podupiru seksualne odnose te rađanje djece izvan bračne zajednice, te da promiču instituciju braka kao najbolje okružje za djecu.

Članak IV: Svako dijete ima pravo na zaštitu i odgoj svojih roditelja

Uvidjevši kako roditelji imaju prvobitnu odgovornost u odgoju i razvoju djeteta (CRC Čl. 18); te

kako roditelji imaju prvenstveno pravo na odabir one vrste odgoja koja će biti pružena njihovoj djeci (UDHR Čl. 26(3)); te

da samo u slučajevima ekstremnog zlostavljanja ili zanemarivanja djeteta Država ima pravo intervenirati u odnos između roditelja i djeteta (CRC Čl. 9);

mi pozivamo zemlje i sustav Ujedinjenih naroda da poštuju obiteljsku autonomiju te odgovornosti, prava i dužnosti roditelja u odgajanju svoje djece
(CRC Čl. 3, 5 & 18; ICPD (1994), II, Načelo 11).

Članak V: Svako dijete ima pravo na obrazovanje

Uvidjevši kako je svakom djetetu nužno obrazovanje za razvoj djetetove osobnosti, darova i mentalnih te fizičkih sposobnosti do njihova puna potencijala (CRC Čl. 29.1(a)); te

kako je najbolji interes djeteta vodeće načelo onih koji su odgovorni za njegovo ili njezino obrazovanje te da tu odgovornost u prvom redu snose njegovi roditelji (ICPD (1994), II, Načelo 10);

mi pozivamo zemlje te sustav Ujedinjenih naroda da uspostave temeljne obrazovne programe za svu djecu koji će obuhvaćati roditelje djece, kulturni identitet, jezik i vrijednosti djeteta (CRC Čl. 29.1(c)).

Članak VI: Svako dijete ima pravo na vjeru

Uvidjevši kako svatko ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjere te na javno prakticiranje svoje religije ili vjere putem obrazovanja, prakticiranja vjere, vjerskih obreda te održavanja običaja (UDHR Čl. 18; CRC Čl. 30); te

kako uvođenje djece u kulturu, vrijednosti i norme njihova društva započinje u obitelji (Dječja konferencija, Plan djelovanja, Čl. 18); te

kako roditelji imaju pravo osigurati vjersko i moralno obrazovanje svoje djece u skladu s vlastitim uvjerenjima
(ICESCR (1976) Čl. 13-3; ICCPR (1976), Čl. 18-4);

mi pozivamo zemlje te sustav Ujedinjenih naroda da u potpunosti uvaže pravo roditelja na odabir i provođenje moralnog i vjerskog obrazovanja svoje djece (CRC Čl. 14).

Članak VII: Svako dijete ima pravo na nevinost i djetinjstvo

Uvidjevši kako su prava sadržana u ovoj deklaraciji zakonita sveopća prava na zaštitu koja pripadaju svakom djetetu;

Primjećujući, uznemireno, rastući međunarodni trend davanja autonomnih prava odraslih djeci prijevremeno;

Kako bi djeca imala pravo na slobodno uživanje u vlastitu djetinjstvu oslobođenog briga te odgovornosti odraslih; te

Duboko zabrinuti porastom programa seksualnog obrazovanja koji ohrabruju djecu i mlade na eksperimentiranje i upuštanje u seksualno ponašanje;

mi pozivamo zemlje te sustav Ujedinjenih naroda da poštuju pravo roditelja u formiranju te provođenju spolnog obrazovanja svoje djece (ICESCR (1976) Čl. 13-3; ICCPR (1976), Čl. 18-4) te da prestanu promicati ili podržavati programe koji dopuštaju ili podupiru seksualnu aktivnost među djecom.

Članak VIII: Zaštita djece zahtijeva zaštitu obitelji

Uvidjevši cjelovitu zaštitu prava djeteta i obitelji navedenih u ovoj Deklaraciji, sve vlade moraju ispuniti svoju zakonitu obvezu zaštite institucije obitelji
(temeljeno na UDHR Čl. 16(3); ICPD (1994), II, Načelo 9; ICESR (1976), Čl. 10-1; ICCPR (1976), Čl. 23-1; Dječja konferencija, 14; CRC Preambula; Posebne potrebe (2996), Preambula (x));

Stoga, mi pozivamo sve zemlje članice Ujedinjenih naroda te sustav Ujedinjenih naroda da obiteljska perspektiva postane glavni smjer svih zakona, odredbi i programa kako bi se zajamčilo da prava roditelja budu priznata u svim vladinim odlukama koje se tiču njihove djece.

Ne dirajte djecu

facebook.com/nedirajtedjecu

Preuzmite Deklaraciju o pravima djece i njihovih obitelji

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Svi oni dolaze u politiku otvorena srca i prazna novčanika a odlaze zatvorena srca i puna novčanika.

Anonimni komentator