Otvorena je javna rasprava o Kurikulumu zdravstvenoga odgoja koji je Ustavni sud suspendirao. (Zapravo niti to, nego "internetsko savjetovanje"?) Mi građani Neslanovca poslati ćemo načelne prigovore kao grupa građana i dati svoj doprinos javnoj raspravi o ZO i neprihvatljivosti 4. modula.

Grupa ima snagu broja i povezanosti, a ako netko želi pojedinačno i u svoje ime poslati prigovor, dobro je, jer to pokazuje i osobnu zainteresiranost svakog od nas. Ovdje može preuzeti inačicu za osobni prigovor.

Slijedi naš prijedlog prigovora na KZO:

"Iz sredstava javnoga priopćavanja saznali smo da ste otvorili javnu raspravo o Kurikulumu zdravstvenoga odgoja. To nas je kao građane, koji poštuju ustavne ustanove Republike Hrvatske, ali i kao roditelje, zabrinulo.

Naime, nakon odluke Ustavnoga suda Republike Hrvatske, koji je ukinuo isti taj Kurikulum do svoje konačne odluke o njegovoj ustavnosti, veoma nas čudi Vaš postupak. Pitamo se čemu ta Vaša žurba? Napominjemo da je i sam Ustavni sud posebno istaknuo njegov sastavni dio – IV. modul – Spolna/rodna ravnopravnost. Po našem sudu to znači da se o sadržajno istom Kurikulumu ne može otvarati rasprava dok se ne odluči je li on u suprotnosti s člankom 63. st.2. Ustava Republike Hrvatske. Stoga nas ta Vaša odluka o javnoj raspravi čudi i zabrinjava.

Također smo saznali da ja Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje 29.travnja 2013. donijelo Preporuku kojom predlaže da se "reduciraju aktivnosti na donošenju onih dokumenta obrazovne politike koji se svojim učincima mogu dugoročnije odraziti na funkcioniranje sustava  u cjelini. To se prvenstveno odnosi na: a) donošenje novih zakonskih i podzakonskih akata b) donošenje izmjena i dopuna postojećih zakona c)uvođenje novih kurikuluma te izrada kurikulumskih dokumenta d) donošenje novih i mijenjanje postojećih udžbenika i sl."

Upoznati smo sa zakonskim dužnostima navedenoga Vijeća koje je imenovao Sabor Republike Hrvatske pa smo dodatno zatečeni Vašom odlukom.

Zašto? Kao građani želimo vjerovati da tako visoka tijela Sabora, kao što je navedeno Vijeće, stručnim i moralnom ugledom svojih članova, kao i snagom imenovanja, obvezuju u svojim stavovima, iako se samo nazivaju preporukama. Ova je preporuka jasna.

Od Vas ova Preporuka traži da se suzdržite od ovakve aktivnosti, štoviše, izričito spominje kurikulume, a prije toga podzakonske akte od kojih je jedan i sporni Kurikulum.
Kao građani podsjećamo na to da je Vaša dužnost štiti i provoditi odluke pravnih tijela Republike Hrvatske. Mislimo i više od toga: činiti sve da moguće dvojbe glede strogog poštivanja njihovih odluka uvijek rješavate u korist mišljenja tih ustanova, pa makar bile samo preporuke.

Koristimo prigodu kazati Vam da uvođenjem ovoga zdravstvenoga odgoja dovodite u neugodnu situaciju nas kao roditelje jer su njegovi sadržaji za nas uvredljivi i protive se našim vjerskim uvjerenjima.
Odgajamo svoju djecu sukladno svojoj vjerničkoj savjesti i građanskoj odgovornosti koja podrazumijeva poštivanje zakona i ustanova naše države, njene kulture i postignuća. To, najprije, znači da je za nas svaka osoba sveta i poštujemo ju i onda kad se s njome ne slažemo! To je temeljno načelo života i odgoja naše djece. Vjerujemo da je to jasan temelj na kojemu naše dijete može dalje graditi sve svoje međuljudske odnose – poštujući u svakoj osobi neizmjerni dar života. To znači da poštuje Boga kao izvor života kao i prostor u kojoj se jedino ljudski život daje, obitelj. Zato smatramo da IV. modul Kurikuluma dira u samu bit obiteljskoga života i da nju ne čini jačom, nego je slabi.

Pišemo Vam zbog svojih vjerskih uvjerenja, poštivanje kojih nam jamči Ustav naše države. Vašim ponovnim otvaranjem toga pitanja, dok Ustavni sud još nije izrekao svoj pravorijek u ustavnosti, pa zanemarivanjem Preporuke navedenoga Vijeća, dovedeni smo u situaciju da držimo da nam Vaš Kurikulum ugrožava naša vjerska uvjerenja. Uskraćuje nam pravo da svoju djecu odgajamo po svojoj vjerničkoj savjesti.

Usput, naša djeca uvlače se u spor oko pravnih i moralnih temeljaca naše države, a nas dovodite u situaciju da svoju djecu ne možemo zaštiti od rasprava o stvarima neprimjerenih njihovoj dobi.
Te okolnosti nisu, složit ćemo se u tome, pogodne za skladan razvitak osobe - prerano uvlačenje djece u rasprave koje nadilaze dječju svijest i savjest!

Držimo svojom dužnošću upozoriti Vas i na taj, od Vas osobno, sigurni smo, neželjeni usputni učinak nastojanja ponovnog uvođenja istog Kurikuluma.

Također Vas podsjećamo da je u svojedobnoj raspravi o spolnom odgoju pred Europskim Vijećem, o čemu biste morali biti upoznati, na Europskom odboru za socijalna prava, istoga odbora u predmetu INTERRIGHTS (CESI) v. s. CROATIA od 21.10.2009. izrečen jednostavan sud: da je u ukupnosti stjecanja potrebnih znanja i spoznaja o spolnom životu osoba i njegovim posljedicama, a sve primjereno dobi djeteta, moguće uskladiti da se te informacije daju u svim predmetima redovite nastave,
kroskurikularno, što je Hrvatska i po tom pravorijeku činila već tada, prije 4 godine.

Očito, sve rečeno, i tim europskim pravorijekom, dotiče osobu, kako u tjelesnom tako i njenom moralnom biću!

Smatramo da je upravo tako, a da je na roditeljima da svoju djecu odgajaju u skladu sa svojim uvjerenjima.

Stoga Vas molimo da još jednom promislite i obustavite nastojanje oko nametanja nepotrebnog Kurikuluma zdravstvenoga odgoja.

S poštovanjem građani Neslanovca!"


Dostaviti:
1.Klubovi zastupnika u Saboru Republike Hrvatske
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
2.Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
3.Predsjedniku Republike Hrvatske Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
4.Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pozivamo vas sve da se pridružite ovom zajedničkom prigovoru i pošaljete nam svoje ime, prezime i OIB ili JMBG na ovu adresu, a koje ćemo podatke kasnije upisati u službeni propisani Obrazac za prigovore i poslati ih elektroničkom poštom kako se izričito traži!

P.S. Obratite pažnju na "pismenost Ministarstva" gdje u dnu piše "Primjedbe koje neće biti dostavljene na priloženom obrascu, neće se razmatrati." Kako je na prvoj inačici Obrazca pisalo "Primjedbe koje neće biti dostavljene na priloženomE obrascu, neće se razmatrati", predložili smo Ministarstvu da isprave pogrešan kondicional ovako: "Primjedbe koje ne budu dostavljene na priloženom E obrascu, neće se razmatrati."

Obrazac su popravili, ali i dalje ustrajavaju na pogrešnoj uporabi kondicionala, kako je uobičajeno u današnjem "zagrebačkom novogovoru".

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Hrvatska stvarnost je zapravo jedna velika prvoaprilska šala: puna prijevara, podvala i obmana. I samo se rijetki ne osjećaju prevarenima i samo rijetki ne ispadaju budale.

Tomislav Klauški