dr. Tonči MatulićDekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bioetičar i moralist dr. Tonči Matulić održao je drugog dana 53. teološko-pastoralnog tjedna, 23. siječnja 2013. predavanje "Zdravstveni odgoj u svjetlu demokracije".

Uvodno je istaknuo kako je promišljanje motivirano stavom da je zdravstveni odgoj djece i mladih danas nasušna potreba i tu činjenicu možemo prema stavu Crkve tražiti izrijekom unazad do pape Pija XI.

Ali, rekavši da je zdravstveni odgoj djece i mladih potreban ne znači da možemo podržati izradu i uvođenje zdravstvenog odgoja u škole na jednostrane načine, pod svaku cijenu, i bez mogućnosti dijaloga, suradnje i kritičke prosudbe ponuđenih sadržaja, upozorio je dr. Matulić te istaknuo kako se naša promišljanja fokusiraju na aktualni aspekt obrazovne politike koji je na jedan odviše konspirativan način izradio i nedemokratskom silom u škole uveo novi Kurikulum zdravstvenog odgoja (KZO).

Upozoravajući na krhkost demokracije, Matulić je rekao da to od svih građana zahtijeva ogromnu odgovornost da ju sačuvamo od samoprijetećih zastranjivanja; odgovornost da ju unaprjeđujemo kao oblik vladavine za koji nam Crkva kaže da je ipak najbolji oblik u odgovaranju na zahtjeve dostojanstva ljudske osobe. Najbolji oblik u odnosu na sve druge moguće oblike. Poput biljke koja se bez vode suši i vene, tako i demokracija bez odgovornosti suši i vene. Odnosno, pretvara se ili u samovolju, što je anarhija, ili u diktaturu, što je nasilje, upozorio je dekan zagrebačkog KBF-a te istaknuo da odgovornost za demokraciju uvijek podrazumijeva suodgovornost, jer demokracija nije prepuštena samo uskoj osobnoj odgovornosti pojedinca; ona je temelj u zajedničkoj odgovornosti svih građana koji su zajedno prihvatili demokratski oblik vladavine.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

U životu i političkoj praksi puno puta se dogodilo da čovjek ima mišljenje iza kojeg ne stoji!

Luka Bebić