Za koga biste glasovali da su danas kotarski izbori?

Na temelju članka 61. a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Gradsko vijeće Grada Splita na sjednici koja će se održati u četvrtak 26. travnja 2018. godine, trebalo bi donijeti ODLUKU o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora i članove Vijeća gradskih kotareva na području Grada Splita.

Za dan izbora predlaže se 17. lipnja 2018. godine u vremenu od 07:00 sati do 19:00 sati.

Opširnije:Za koga biste glasovali da su danas kotarski izbori?