"Za naš Neslanovac" - daleko najmlađa lista u Neslanovcu, prosjek godina 37

Noćas su objavljene pravovaljane kandidacijske liste za predstojeće kotarske izbore. U Neslanovcu će se natjecati nezavisna lista „Za naš Neslanovac“, HDZ, te zajednička lista SDP-a i Nove ljevice Dragana Markovine.

Možemo vidjeti da se ponovno kandidiraju svi dosadašnji vijećnici.

Darko Vučković i Ivan Barišić koji su kao nezavisni izabrani s 22% glasova na prošlim izborima, ovaj put kandidati su opet na nezavisnoj listi, koja se neslužbeno zove „Za naš Neslanovac“.

Branko Bulić koji je na prošlim izborima bio nezavisni, ovaj put nalazi se na listi HDZ-a.

Na istoj listi su i četiri dosadašnja vijećnika HDZ-a.

Na listi SDP-a i Nove ljevice kandidati su Jurica Đelalija i Žarko Bilić kao i na prošlim izborima. Tada je SDP, u koaliciji s HNS-om i Hrvatskom strankom umirovljenika dobio 48 glasova, što nije bilo dovoljno za ulazak u Vijeće kotara.

Nezavisna lista "Za naš Neslanovac":

1. Ivan Barišić, Put Smokovika 25, 20.8.1965.
2. Darko Vučković, Put Smokovika 26, 2.12.1980.
3. Paško Prnjak, Kupreška 49, 24.2.1976.
4. Ante Popović, Magistrala Solin 47e, 4.12.1980. 
5. Marijan Birčić, Kupreška 52, 18.7.1983.
6. Davor Crnjak, Mostarska 107, 2.5.1981.
7. Zrinka Gavranić, Zagorski put 39, 2.9.1985.

HDZ:

1. Mirko Prančević, Hercegovačka 145, 1.1.1959.
2. Marijan Bašić, Put Smokovika 32, 6.9.1988.
3. Branko Bulić, Neslanovac 28, 6.10.1952.
4. Željko Đapić, Kupreška 43, 9.10.1959.
5. Miroslav Nikolić, Kupreška 92, 17.10.1958.
6. Ivan Podrug, Sarajevska 38, 28.8.1954.
7. Marin Šarić, Magistrala Solin 47l, 19.1.1996.

SDP i Nova ljevica:

1. Jurica Dželalija, Sarajevska 16, 7.6.1980.
2. Tamara Mijač, Kupreška 92, 8.10.1972.
3. Silvana Drušković, Kupreška 98, 10.12.1966.
4. Tomislav Petrić, Magistrala Solin 13, 3.4.1990.
5. Žarko Bilić, Kupreška 88, 6.10.1953.
6. Mara Vujičić, Magistrala Solin 33d, 10.4.1951.
7. Vedrana Petrić, Magistrala Solin 13, 14.3.1966.

Izađite na izbore 17. lipnja 2018!