Prije nekoliko dana objavili smo anketu  s pitanjem „Za koga biste glasovali da su danas izbori za vijeće kotara“.

Predložili smo iste liste kakve su na kotarskim izborima bile 2014. godine.

Tada su rezultati izbora bili ovakvi:

1. HDZ - 48% glasova, 4 vijećnika

2. Kandidacijska lista grupe birača Ivana Barišića - 21%, 2 vijećnika

3. Kandidacijska lista grupe birača Branka Bulića - 17%, 1 vijećnik

4. Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP - 7,6%, bez vijećnika

5. Savez za Hrvatsku (Hrvatska stranka prava HSP) - 6%, bez vijećnika

Iako ne znamo hoće li se Ivan Barišić uopće kandidirati, zanimljivo je da je ta lista dobila daleko najviše glasova 60%.

Samo 16,2% bi glasovalo za HDZ, a 13,5% ne bi glasovalo za nikoga. Očito je sramotno podržavanje i ratifikacija Istanbulske konvencije drastično udaljilo birače od HDZ-a.

Kandidacijska lista grupe birača Branka Bulića dobila je 5,4%, kao i SDP, sljednik nekadašnje katastrofalne Kukuriku koalicije. 

Po ovim rezultatima, Kandidacijska lista grupe birača Ivan Barišića, Kandidacijska lista grupe birača Branka Bulića, HDZ i SDP prešli bi izborni prag od 5%. 

Primjenom d'Hondtove metode izračunali smo da bi Kandidacijska lista grupe birača Ivana Barišića imala 6 vijećnika, a HDZ jednoga u budućem Vijeću kotara Neslanovac. Kandidacijska lista grupe birača Branka Bulića i SDP iako prelazi izborni prag, ostali bi bez vijećničkog mandata.

Podsjećamo da je ovo anketa temeljena na kandidacijskim listama s prošlih kotarskih izbora, a za sada smo sigurni samo da će HDZ izaći i na ove izbore.