Na temelju članka 61. a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Gradsko vijeće Grada Splita na sjednici koja će se održati u četvrtak 26. travnja 2018. godine, trebalo bi donijeti ODLUKU o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora i članove Vijeća gradskih kotareva na području Grada Splita.

Za dan izbora predlaže se 17. lipnja 2018. godine u vremenu od 07:00 sati do 19:00 sati.

Pozivamo vas da odgovorite na anketu o vašim preferencijama za kotarske izbore!

Prije četiri godine na kotarskim izborima u Neslanovcu bilo je pet kandidacijskih lista.

Rezultati izbora bili su ovakvi:

1. HDZ - 48% glasova, 4 vijećnika
2. Kandidacijska lista grupe birača Ivana Barišića - 21%, 2 vijećnika
3. Kandidacijska lista grupe birača Branka Bulića - 17%, 1 vijećnik
4. Socijal demokratska partija Hrvatske SDP - 7,6%, bez vijećnika
5. Savez za Hrvatsku (Hrvatska stranka prava HSP) - 6%, bez vijećnika

Ovdje možete pročitati o službenim rezultatima prošlih kotarskih izbora u Neslanovcu.

Pošto danas više ne postoji Savez za Hrvatsku, u anketi smo vam predložili HSP koji jedini ima podružnicu u Neslanovcu.

Pošto je sada HNS u koaliciji sa HDZ-om, predložili smo vam SDP kao sljednika tadašnje Kukuriku koalicije.

Iako ne znamo namjeravaju li se nezavisni kandidirati, predlažemo vam iste liste kao i prije četiri godine.

Možete glasovati u okviru ispod teksta ili klikom na ovu poveznicu!