Ženi, koja mu se potužila da se svakodnevno svađa s mužem, vrijeđa uzajamno, čak i psuje, sv. Filip Neri reče:

“Dobra ženo, baš imam ono što vam treba. To je siguran lijek, čudotvorna voda. Evo vam bočica. Kad muž započne svađu, vi uzmite jedan gutljaj, ali nemojte odmah progutati, već vodu malo zadržite u ustima. Tako učinite uvijek na početku svađe i vidjet ćete da će ubrzo nastupiti mir.”

Nakon nekoliko dana žena se vrati s praznom bočicom:

“Imali ste pravo, padre Pippo. Uspjelo je. Dajte mi još čudotvorne vode.”

“Vrlo rado”, reče svetac i uputi ženu da natoči vodu s najbliže rimske fontane.

(Ljudevit Anton Maračić – “Vedro unatoč svemu”)

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Jednom kada se dopuste brakovi homoseksualaca, oni dobivaju pravo na djecu, a budući da su istoga ili nepoznatoga spola ili neodređenog spola, oni dobivaju pravo da se iz javnih dokumenata izbrišu pojmovi majka i otac.

dr. Matko Marušić