Jedan očajni par hitno pozove dječjeg psihologa,
jer više nisu znali što učiniti sa sinčićem
koji se popeo na drvenog konjića za ljuljanje
od nekog drugog dječaka i nikako nije želio sići.

Dječak je imao svoja tri konjića, ali je odlučio da želi baš ovoga.
Bilo kakav pokušaj da ga se uvjeri da siđe, izazivao je njegove strašne urlike i krikove,
pa su ga odmah vraćali ponovo u sedlo.

Psiholog dogovori najprije cijenu za uslugu,
zatim se približi dječaku,
nježno mu promrsi kosu,
nagne se  prema njemu i
osmjehujući se nešto mu prišapne.

Dječačić odmah skoči s konjića
i poslušno ode s roditeljima kući.

„Kakvu ste čaroliju upotrijebili s malim?“
upitaše začuđeni roditelji.

Psiholog najprije zatraži da mu se plati
i tek onda objasni:
„Vrlo je jednostavno.
Nagnuo sam se prema njemu i rekao mu:
"Ako odmah ne siđeš s tog konja, izmlatit ću te toliko da tjedan dana nećeš moći sjesti.
I još mi plaćaju za to, vjeruj mi“."

Prije nego kaznite neko dijete,
upitajte se da slučajno niste baš vi uzrok njegovih nedjela.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Politika je omiljeno igralište mediokriteta, a mediokriteti ne vole da ih se podsjeća na činjenicu da su upravo ono što jesu – mediokriteti s viškom ambicije.

Mirela Holy