Amor fontalis. Izvirna ljubav. Fontalna. Ljubav koja jest. Neovisna. Jedina koja potpuno zavrjeđuje naslov: ljubav. Ljubav koja potpuno pokriva svoje ime. Ne traži uzvrat. Izvire i daje se. Rasipa. Ne traži svoje. Ništa ne zahtjeva. To je Očeva ljubav. Po njoj je sve stvoreno i sve jest. Bez nje ništa ne postoji. Ona je u izvoru svake osobe i svakog drugog bića. Ona sve pokreće. Goni. Ljubav nas Kristova goni. Urget nos. Pokreće. Tjera. Obuzima. Uznemiruje. Ubija i diže iz smrti. Ruši u podzemlje i diže do lica Očeva.

Ima nečeg očaravajućega stajati nagnut nad izvorom i promatrati neprestani gogolj vode koja prodire iz zemlje. Teče bez prestanka. Ne umara se. Ne presušuje. Stoljećima i milijunima godina. Nitko se ne sjeća početka tog izvora. On jest. Izvire i izvire. Odvijeka. Amor fontalis.

Ad gentes. Narodima. Svima. Za sve. Bez uzvrata. Za dobre i zle. Sunce izlazi dobrima i zlima. Kiša pada pravednicima i nepravednicima. Svima. Za sve. K svima. Uvijek. Bez umora. Bez zastoja. Amor fontalis. Ljubav Očeva. Jedina prava. Jedina.

Ljubite svoje neprijatelje. Molite za one koji vas progone. Činite dobro onima koji vas zlostavljaju. Nikoga ne sudite. Nikomu ne uzvraćajte na zlo zlim. Sve ljubite. Sve poštujte. Svemu se nadajte. Sve i svi. Neprestano. Bez razloga. Bez uvjeta. Bez nakane. Bez naknade. Bez razmišljanja. Bez smisla. Izvirna ljubav je smisao. Dovoljan za sve. Smisao smisla. Nada nade. Razlog razloga. Jest. Onaj koji jest. Riječ. Riječ iz usta Očevih. Krv o voda iz boka Kristova. Bog od Boga. Svjetlo od Svjetla. Pravi Bog od pravoga Boga. Nicejsko - carigradsko vjerovanje.

Ona oslobađa. Daje mir. Sveobuhvani mir. Ne mir koji daje ovaj svijet. Ne mir koji daje druga vrst ljubavi. Svaka je ljubav lijepa. Svaka je dobra. Umirujuća. Oslobađajuća. Očinska je ljubav dobra. Majčinska je ljubav dobra. Sinovska. Zaručnička. Prijateljska. Nacionalna. Ljubav prema prirodi. Životinjama. Umjetnosti. Religiji. Ljubav je dobra, istinita i lijepa. Svaka je dobra ali je izvirna ljubav jedino Dobro. O dobroto! Sv. Bruno. Kartuzija. O dobroto! Jedina Istina. Jedina Ljepota. O Ljepoto tako stara i tako mlada. Kasno sam te uzljubio. O Ljepoto. Augustin. U Tebi je svako blago. U Tebi je sveobuhvatni mir. Radost. Ispunjenje. Lakoća. Oslobođenje. Potpuno oslobođenje. Božansko. Uzvišeno.

Svaka je druga vrst ljubavi prijeteća. Svaka ima skrivenu zamku. Puno daje, ali dijelom uzima. Osvaja. Zarobljava. Krade. Abraham daje Izaku, i ujedno, Abraham guši Izaka. Sara je dala život Izaku i Sara uzima život Izaku. Idi i zakolji sina. Idi na brdo Moriju. Idi na Kalvariju. Na Križ. Idi i iziđi iz očinske i sinovske ljubavi i uđi u izvirnu. Vječnu. Neprolaznu. Čvrstu. Božansku. Svaka vrst ljubavi mora sazrjeti do izvirne. Koja ne sazrije, umire. Pretvara se u monstruma. Ubojicu. Faraona. Trovača.

Ja sam stvoren na sliku te Ljubavi. Mene je stvorila ta Ljubav. Ona ima izvor u mom Stvoritelju. U mom Ocu. I u meni. U meni je izvor te ljubavi. Osjećam ga. Stoji zatrpan. Zatrpale su ga druge vrste ljubavi. Zatrpali su ga moji zahtjevi. Zahtjevi. Zahtjevi. Plaće. Predumišljaji. Nakane. Đavao je stavio na taj izvor svoju nogu i čvrsto je drži. I ja mu pomažem. Ja pritišćem. Tko je moj otac? Krist kaže Židovima: vaš je otac đavao jer vam se hoće činiti volju njegovu. O izvore! O moj izvore! Kad li ćeš probiti!?

Ljubavi, daj mi izvirnu ljubav. Amor fontalis. Ti si Istina. Ti si Dobrota. Ti si Ljubav. Ulij u mene izvirnu ljubav. Ulij je iz Svog boka. Probodenog. Stvarateljskog. Zaručničkog. Prijateljskog. Bratskog. Jedinog. Božanskog. Razbij stijenu da provre izvor. Udari štapom svoje neodoljive milosti. Kopljem svoje izvirne ljubavi. Gledat će Onoga koga su proboli i lijevati suze. Suze, pa ljubav.