Danijel je u noćnim viđenjima vidio užasnu zvijer koja je sve mrvila i proždirala. Nakon te zvijeri ugledao je Sina Čovječjega. On se približavao Pradavnome. Pradavni mu je dao kraljevstvo i moć i svi će mu narodi služiti. Njegovo kraljevstvo neće imati kraja. To je kraljevstvo koje nadvladava zvijer.

U Danijelu je bio duh pronicav. Njemu je Bog otkrivao tajne. Najveća je tajna: smrt i uskrsnuće. Tu tajnu potpuno obuzima noć. Nju vidi samo onaj koji vidi u noći. Noć Kristova uskrsnuća bila je neprobojna za ljudske oči. Samo su je Otac i Duh Sveti poznavali i oni kojima je Otac i Duh Sveti dao. Slavim Te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac. I nitko ne pozna Sina doli Otac i onaj komu On objavi. A objavljuje malenima, nepostojećima. To je Danijel. Danijel je neznatni Izrael. On je na rubu postojanja i nepostojanja. Ne postoji kao subjekt. On živi u raljama zvijeri na čijim leđima pišu bogohulna imena. Moći ovog svijeta ga bacaju u lavlje jame. Sva mu je hrana noćno viđenje. Pun je nade koja u njemu postoji usprkos svake nade. On je sin Abrahamov. U nadi protiv svake nade povjerova Abraham i to mu se uračuna u pravednost. Izrael je narod obećanja i narod ispunjenih obećanja. Jedan će Izraelac (jak s Bogom, ili jak kao Bog, a doslovno znači: čovjek koji vidi Boga – iš-ra-el) zavladati nad zvijeri i smrću i svi će mu se narodi prikloniti i pokoriti.

Taj je Izraelac sam Krist, Mesija. On je ušao u noć. Ušao je u ralje smrti. Đavao ga je prikliještio i zatvorio u grob. Sve je bilo beznadno. Sve je bilo tamno. Nije se nazirao život. Onda se počeo dizati Sin Čovječji, univerzalni Izraelac. Digao se iz smrti. Pradavni, Otac Ga je uzvisio do Sebe i postavio Ga Kraljem kraljeva, Gospodarom, Svevladarom. Kad je izišao iz groba pristupio je svojim učenicima i rekao: Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Idite po svem svijetu i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i uče ih sve što sam vam ja zapovjedio. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Evo ja sam s vama sve do svršetka svijeta.

Danijel znači da je Bog moj sudac. Bog je presudio mojoj smrti. Gdje je smrti pobjeda tvoja?Gdje je smrti tvoj žalac? Snaga je smrti u grijehu. A u Kristu svi su grijesi oprošteni.Presuda je: oproštenje i milosrđe. Zvijer je tužitelj. Tužitelj, đavao, je ubojica od početka. Snaga je grijeha u đavolskom strahu. A đavao je ovaj put ostao bez zalogaja. Imao je u ustima najslasniji zalogaj, Sina Božjega. Trebao je i Njega proždrijeti i smrt bi zauvijek zavladala. Ali zubi nisu imali što prigristi. Sin Božji se smanjio do mrtvog Sina Čovječjega. Đavao se prevario. I sada jauče. Udaljio je čovjeka od Boga. Sada je imao priliku udaljiti Boga od čovjeka. Nije uspio. Otac je primio čovjeka, Isusa iz Nazareta, u svoje krilo. Sve je oprostio. Potrčao je Sinu u zagrljaj i izljubio ga. Skinuo je s njega prljavu haljinu naših grijeha i okupao ga od đavolskih izmeta. U nebu su se anđeli radovali zbog spasenja grešnika. Započela je velika gozba Božanskog milosrđa. Božansko je milosrđe jedina naša nada (Ivan Pavao II.).

Ostvarena je Izraelova nada. Danijel se nije prevario u noćnim viđenjima. Bog mu je priopćio najdublju tajnu. Sin je to potvrdio na svom suđenju. Gledat će te Sina Čovječjega kako sjedi s desne sile Božje i dolazi s anđelima svojim. Duh Sveti je to posvjedočio na Pedesetnicu. Grešnici su se obukli u silu odozgor i postali svjedoci u Jeruzalemu pa do nakraj zemlje. Svi narodi, svi grešnici, imaju pristup u Kraljevstvo Sinovo. Obratite se, približilo se kraljevstvo nebesko. Čovjek se ujedinio sa svojim Bogom. Izliven je Duh sveti na oproštenje grijeha. Isus iz nazareta, Sin Čovječji, postavljen je iznad svake moći. Sve će biti podloženo njegovim nogama i on će se sam podložiti Ocu i tako će Bog biti sve u svima. Amen!

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Svi oni dolaze u politiku otvorena srca i prazna novčanika a odlaze zatvorena srca i puna novčanika.

Anonimni komentator