Tri napasti. Srž je napasti u dominaciji, upravljanju, vladanju. Biti prvi. Iznad svih. Jedini. Svevladar. Dominirati. Upravljati svim. Nemati ništa izvan kontrole. Dokinuti slobodu svih i svega, osim svoje. Biti slobodan ubijati i oživljavati. Đavao je pristupio Isusu i gurnuo mu u misao želju da dominira nad prirodom (pretvarati kamenje u kruh), nad ljudima (evo ti sva kraljevstva zemlje) i nad Bogom i nebeskim bićima (baci se s Hrama).

Pali čovjek ne podnosi neizvjesnost. Ne podnosi budućnost ni prošlost. Ne podnosi nepredvidivu sadašnjost. Ima neodoljivu potrebu da sve sažme u svoju misao i apsolutno vlada svime. Biti svevladar. Biti veći bog od Boga. Bog nad Bogom. Đavao je neuspjeli bog. Čovjek je slabi bog (Heidigger). Udruženim bi snagama mogli možda postati nekakav bog. Đavao nudi savez Kristu. Ti ćeš biti Mesija. Ja ću biti prvi. Zajedno ćemo biti kao bog. Bit ćete kao bogovi.

Promašaj je potpun. Bog nije onaj koji dominira. Koje razočarenje. Bog služi. Bog je sluga. Đavlov sugovornik je Sluga Jahvin. Nije došao vladati nego služiti i dati život za mnoge. Bog je prvi, i On je sa zadnjim. Prvi i Posljednji. Prvi na način posljednjeg i posljednji na način Prvog. Vlada u služenju i služi vladajući. Nije rascijepljen. Đavao je otišao u jednu krajnost i ostao nepovratno u toj krajnosti. Prvi-prvi. Biti prvi. Ne biti zadnji. Ne dati se nikom i nikada. Vladati svim do kraja. Sve staviti pod svoje noge. Sve pretvoriti u sebe. Neka ništa ne bude, samo ja. Ja sam jedini bitak. Sve dobiva bitak od moga ja.

Bog je Prvi i Zadnji. Sve dobiva bitak od Njega i On je ispod svakog bitka. On podržava prirodu, ljude i nebo. On je kamen zaglavni. Temelj. Ispod svih. Drži sve. Sve afirmira. On je Da. Đavo je Ne! Samo sebe afirmira. Sve ostalo niječe. Bog afirmira druge. Kada je to potrebno, niječe sebe za druge. Niječe svoju svemoć da omogući našu slobodu, naš bitak. Križ. Smrt. Krist je umro. Krist je otišao u podzemlje. On je ispod zemlje. Praznog je želudca. Nema nikakvu ljudsku moć. Spustio se s Neba. Svojevoljno. Dragovoljno. Iz Sebe. Motiv je u Njemu. Radi nas. Uzrok je u nama. Voli zemlju, voli ljude i voli Oca. Nikoga ne umanjuje. On se raduje u nama i Ocu. Igra se površinom zemlje. Divan je u stvorenjima svojim. Raduje se kamenu. Ne pretvara kamen u kruh. Dobar je kamen. Sve što je stvorio, dobro je. Kamen ne može jesti. Nije ni potrebno. Jest će kruh. Ne sada. Afirmira vrijeme. Postoji vrijeme gladi i vrijeme sitosti. Vrijeme posta i vrijeme blagovanja. Vrijeme smrti i vrijeme uskrsnuća.

Voljeti biti stvorenje. Stvorenje je dobro jer je Stvoritelj dobar. Zagrljaj stvorenja i Stvoritelja. Svega vidljivoga i nevidljivoga. Neba i zemlje. Krist grli nebo i zemlju. Grli ljude. Afirmira ljude. Kraljevstva su za ljude. Kraljevstvo Božje je za ljude. Sve treba biti pročišćeno. Sva stvorenja. Si ljudi i sva nebeska bića. Ništa na silu izmijenjeno. Ništa nasilno. Sve s blagošću. Krotki će baštiniti zemlju. Mirotvorci će se zvati sinovima Božjim. Blagost vaša neka je znana svim ljudima. Radujte se. Ponavljam: radujte se. Gospodin je blizu. Sve sa zahvaljivanjem. Jeli ili pili, sve neka je na salvu Božju. Omnia ad maiorem Dei gloriam. Ništa na moju slavu. Ništa za mene. Sve za druge. Sve za braću i Boga.

Napast je jaka. Svakodnevna. Svakominutna. Svakosekundna. Blagost ili nasilje? Drugi ili ja. Bog ili đavao. Dobro ili zlo. Vladanje ili služenje. Svaki čas. Tren. Čas. Ovo je čas! Ne živi čovjek samo o kruhu. Klanjaj se Bogu jedinom. Ne iskušavaj Gospodina Boga svoga. Život i Bog. Volja moga Oca. Ne kako ja hoću, nego kako Ti, Oče, hoćeš. Pijem kalež iz Tvoje ruke. Kako da ga ne pijem? Dragovoljno ga pijem. Na Tvoju slavu i spas ljudi i svih ostalih stvorenja. Odlazi Sotono. Nije ti na pameti što je Božje. Lažac si od početka. Ubojica. Život i Bog. Vedrina. Služenje. Ljubiti do kraja. Afirmirati drugoga. Potvrditi drugoga. Drugi je prije mene. Vedrina. Jednostavnost. Mir. Mir koji nadilazi razum.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Htjeli mi to vidjeti ili ne, organizaciju nacije nam dominantno vode samoupravni klijentelisti, partitokratski nepotisti i dominantno neznalice. Pritom nije bitno jesu li oni 'lijevi' ili 'desni'!

Davor Pavuna