Protestant, baptist, B. M. Obama, predsjednik SAD-a, u svojoj knjizi Odvažnost nade narugao se s Poslanicom Rimljanima i Pavlovim navodnim mračnjaštvom koje je iskazao na tim stranicama. Radi se o stranicama na kojima Sv. Pavao piše o muškoložništvu i ženskoložništvu – kako su se muškarci raspalili za muškarcima, a žene za ženama i čine ono što je sramota govoriti. Sv. Pavao kaže da nisu smatrali vrijednim potruditi se oko spoznaje jednoga Boga, pa da ih je zato Bog prepustio njihovom nevaljalom umu.

U izvornom, grčkom, tekstu stoji eis adokimon noun, a može se i ovako prevesti: njihovom nerazlikovnom umu. Kako ne razlikuju dobro spol od spola i naravno od protunaravnog općenja - i što s tim sve ide, tako ne razlikuju tko je Bog i koja je Njegova volja. Sv. Pavao sugerira da je ta veza duboka. Glavno je razlikovanje, recimo kantovski, praktičnog uma, u razlučivanju dobra i zla. Čisti um rasuđuje između istinita i neistinita. A estetski um, ako se tako može reći, razlikuje između lijepa i ružna. Razlučivanje je glavni posao razuma. Zato se i zove raz-um. On nam pomaže sve raz-umjeti. Razlikovati. Rasuđivati. Raspoređivati.

Podjela uma na nekoliko vrsta, nije stvarna. U stvarnosti postoji samo jedan um i on sve čini ujedinjeno. Sve je duboko povezano. Komu je nejasna razlika između istine i laži, tomu je pomućena i razlika između dobra i zla, pa i lijepa i ružna. U jednoj Shakespeareovoj drami vještica viče: Ružno je lijepo!

B. M. Obama, kao tipični protestant, ne želi koristiti filozofiju. Za njega vrijedi: samo pismo!, pa: samo vjera!, i samo milost! Razum se mora isključiti. Tradicija također. Autoritet Crkve - također. I tako sve redom. Zbog svega toga može dođi do tolike pomutnje da se dobro proglašava zlim, a zlo dobrim, da se čestita onima koji rade krivo, a ponižava one koji rade ispravno. Pročitati njegov predsjednički govor nakon što je drugi put postao američki predsjednik. (Amerika je trula! - Stepinac)

Mi znamo da je Pavao svijetao i da je u Poslanici Rimljanima najdublje rasvijetlio ljudsku narav. Njegov je um bio briljantan, a vjera jaka. Milost je njemu djelovala nadmoćno. On nije sudac muškoložnika ni ženskoložnica. On sve poziva na obraćenje. Promjenu uma. Uzdizanje uma. Na svjetlo. Na život milosti. Na razlučivanje volje Božje. Na duboku sreću. Spasenje. Jer ne može biti sretan onaj koji ne razlikuje dobro stvari u konkretnom životu. Onaj tko ne razlikuje tijelo od tijela. Naravno od nenaravnog. Lijepo do ružnoga. Božje od vražjega. Sebično do nesebičnoga.

Sv. Ivan, ljubljeni učenik - Obami draži - kaže u jednoj poslanici: Tu se traži uma!

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Najbolje bi bilo probuditi se vrlo rano, pa trčati ili voziti bicikl. Zrak rano ujutro je tako svjež i čist. Često uključim budilicu. Ona zvoni, ja ispružim ruku, pritisnem gumb za zaustavljanje i vratim se na spavanje. Toliko o ranom jutru i svježem zraku!

Robert Kubica