U jednoj televizijskoj raspravi o reguliranju istospolnih veza, saborska se zastupnica, Mirela Holy, pozvala na američku feminističku filozofkinju Judith Butler. Na hrvatskom jeziku imamo njezinu knjigu Nevolje s rodom, Feminizam i subverzija identiteta. Knjiga je vrlo zahtjevna za čitati jer se autorica koristi novogovorom koji je nastao u mislima Lacana, Foucoulda, Derridea, Witting, Irigiray, Rose, Lévi-Straussa, mislioca dekonstrukcije, poststrukturalizma i posmodernizma. Utjecaj Judith Butler na sadašnji govor o rodu, homoseksualizmu, ravnopravnosti spolova/rodova, obitelji, braku i odgoju je nemjerljiv. Nezahvalno je sažimati njezine misli u nekoliko rečenica, ali neka ovaj pokušaj bude poticaj onima koji ulaze u današnju raspravu o građanskom i zdravstvenom odgoju, reguliranju istospolnih veza, zaštiti braka i obitelji i uravnoteženom podizanju djece.

Glavna teza Judith Batler jest da je heteroseksualnu matricu stvorila Kultura i Zakon. Heteroseksualna matrica stalno proizvodi heteroseksualne stereotipe koji podčinjavaju žene i onemogućuju djeci da se slobodno razvijaju, tj. da razvijaju svoju spolnost u lepezi brojnih mogućnosti. Te mogućnosti su homoseksualne, biseksualne, transseksualne, heteroseksualne i ine. Freudovsko/Lacanovksim ključem Butler ponire u pred-kulturnu i pred-zakonsku realnost u kojoj ne postoji zabrana rodoskvrnuća. Po Butler, zabrana rodoskvrnuća već stvara heteroseksualnu matricu jer sina usmjerava prema majci, a kćer prema ocu. Eidipov kompleks je dokaz te matrice. U pred-edipovskom stanju sin ima istu žudnju za ocem, kao i za majkom. Čim se usmjeri na jedan spol, već se rađa heteroseksualna prisila.

Po Butler, prirodnija je homoseksualna veza za razvoj djeteta od heteroseksualne. Takva veza omogućuje djeci veću slobodu. Oslobađa spolnost od fiksiranosti na muške i ženske genitalije i premješta je na cijelo tijelo koje se oblikuje prema onome što duh žudi. Tako se rađa spolna polimorfnost koja omogućuje širi i svestraniji razvoj ljudske osobe. Homoseksualna veza (brak) i umjetna oplodnja dokida zabranu rodoskvrnuća jer više za nju ne postoji podloga. Epruveta nije niti otac niti majka. Braća i sestre ne postoje. Surogat majka pomaže oslobađanju žene i djeteta od patrijarhalne tiranije. I sve tako redom.

U spomenutoj televizijskoj raspravi oponent saborskoj zastupnici, koja se deklarirala kao progresivna, je odgovorio da je i nacizam bio progresivan, i staljinizam i drugi slični režimi, a da je to zapravo duboka regresija i agresija. Agresivno rušenje postojećih odnosa, nacionalnih, obiteljskih, spolnih, prijateljskih, političkih i povratak na neku pra-juhu. Po Butler, potreban je povratak na pred-kulturu i pred-zakon, pa time na povratak i na pred-ljudsko, pred-spolno, pred-obiteljsko i pred-društveno. To je sub-verzija identiteta koju nameće novorođena ideologija.

Velikoj većini sve ovo izgleda sumanuto, ali iz povijesti znamo da su sumanute ideje najbrže zavladale i donijele neviđene patnje. Ideologije nemaju uši, a njihova bizarnost ih čini nevjerojatno prodornima. Nema smisla postaviti našoj saborskoj zastupnici ovako pitanje: Jeste li Vi za dokidanje zabrane rodoskvrnuća?

Šimun Doljanin, Split