Pedofilija u školama kroz spolni odgojNe postoji više partijski komitet koji sve zna i sve odlučuje. Zakoni, prepisani iz Europske unije, daju veliku moć Narodu. Ministar je na određeno vrijeme, a narod je na neodređeno.

Javna rasprava o Kurikulumu (traje samo ovaj mjesec, lipanj) nova je prigoda da Narod kaže što misli i kako osjeća. Znanost je pogrješiva. Ideologije su opasne. Tvorci Kurikuluma se pozivaju na znanost i na rodnu ideologiju. Puna istina je u dušama djece i roditelja, kao i naroda u cjelini.

Pravi je propust ne uključiti se u Javnu raspravu o Kurikulumu. U budućnosti će sve ići tako. Zakon o provjeri učinaka, (Narodne novine) koji je donijela Vlada, predviđa da sve odluke vlade prođu kroz provjeru naroda. Nažalost, ova je javna rasprava ograničena samo na Internet i e-poštu. Zato treba otvoriti stranicu Ministarstva obrazovanja i pod Novosti naći Javnu raspravu o kurikulumu zdravstvenog odgoja. Na toj stranici je objavljen i Obrazac na koji se mogu unijeti primjedbe na dosadašnji Zdravstveni odgoj i dati prijedloge.

Potrebno je znati da je jedan Zdravstveni odgoj, onaj Grozdov, pao na Europskom sudu. A pao je jer je sud ustanovio da u Hrvatskoj u ostalim školskim predmetima postoji dovoljno materijala i sati na kojima se obrađuju teme iz četiri modula zdravstvenoga odgoja. Prema tome, i ovaj je Kurikulum nepotreban. Načelna primjedba može biti da je suvišan, nepotreban, opterećujući za učenike i nastavnike, a neusklađen sa etičkim pogledom na život  za veliku većinu roditelja.

Primjedaba na dosadašnji Kurikulum je bezbroj. Dosadašnja prepirka oko njega donijela je mnogo materijala koji pokazuje koliko je štetan i neutemeljen Štulhoferov zdravstveni odgoj. Potrebno je osporavati članak po članak i donositi bolje prijedloge. Važan je broj prijedloga. Ako, recimo, skriveni pedofilski lobi donese stotinu svojih prijedloga, a svi ostali pedeset, po sili zakona se prihvaća njihov. Svi učenici, roditelji, znanstvenici, i svi ljudi dobre volje trebaju napisati svoje prijedloge. Glupo je, o tako važnoj stvari, prepustiti odluku nekom drugom.

Oni koji nemaju internet niti e-mail adresu, unaprijed su oštećeni. Mogu nadoknaditi štetu jedino na taj način da se svojim imenom i prezimenom, i OIB-om, pridruže onome koji to ima. Obrazac predviđa da se uključe skupine.

Lijepa je demokracija, ali traži uključivanje. Tko se ne uključi napravit će veliku štetu sebi i drugima. A posljedice su nesagledive. Znamo da se sada u Francuskoj prilagođavaju svi školski udžbenici prema rodnoj ideologiji, istospolnim brakovima, itd. Sada se ispire mozak djeci sa sličicama na kojima je sve normalno i novim pripovijetkama u kojima nema više princa i princeze. Francuzi su se probudili. Kod njih teče nova francuska revolucija. U Hrvatskoj nam je ostalo još sasvim malo vremena.

Primjedbe i prijedlozi ne trebaju biti stručni. Dovoljno je da su jednostavni, iz srca, plemeniti, pametni, normalni i dobrohotni. Ljubav pobjeđuje.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Nered u rečenicama je posljedica nereda u mislima, a nered u mislima je posljedica nereda u glavi, a nered u glavi je posljedica nereda u čovjeku, a nered u čovjeku je posljedica nereda u sredini i stanju te sredine.

Mirislav Krleža