Inicijativa Za naš Neslanovac na kotarskim izborima prije dvije godine osvojila je tri mandata. U mrtvoj trci sa „stožernom strankom“ gdje se do par sati nakon završetka glasovanja nije znalo tko je pobjednik, a glasovi su se prebrojavali čak tri puta. Nedostajalo je da samo osmero ljudi zaokruži broj jedan i Neslanovcu bi svanuo dan, nakon 28 godina mraka.

Kandidacijska lista Inicijative Za naš Neslanovac kreirana je na najdemokratskiji mogući način, tajnim glasovanjem svih članova. Tako je očekivano najviše glasova dobio nositelj liste Ivan Barišić, drugi je bio također dotadašnji kotarski vijećnik Darko Vučković, a treći, do tada javnosti nepoznati Paško Prnjak.

Članovi Inicijative ZNN dogovorili su se da će se svi kandidati s liste okušati neko vrijeme u Vijeću kotara Neslanovca, kako bi svi mogli iskusiti kako izgleda rad kotarskog vijećnika.

Nositelj liste Ivan Barišić stavio je mandat u mirovanje već na samom početku, jer je smatrao da zbog nevjerojatne mržnje koju prema njemu gaje HDZ-ovci, neće biti moguć rad u Vijeću. O tome možete više pročitati u ovom članku

Nekoliko mjeseci kasnije Ante Popović iz osobnih razloga stavio je mandat u mirovanje, te ga je zamijenio Marijan Birčić.

Ovih dana Inicijativa je odlučila nakon proteka polovine mandata po dogovoru u Vijeće uvesti posljednjih dvoje kandidata, Davora Crnjaka i Zrinku Gavranić. Ali nažalost ništa od toga.

Naime, Darko Vučković stavio je svoj mandat u mirovanje, ali Paško Prnjak je odbio to učiniti, iako su svi kandidati s liste još 2018. potpisali zajedničku izjavu kojom potvrđuju da mandati ne pripadaju njima osobno, nego kandidacijskoj listi. Kad mu je ponuđeno da kao i Vučković potpiše zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje, Prnjak se bijesno ustao i napustio prostoriju zalupivši vratima uz riječi da on neće vratiti mandat.

Smrad koji obavija hrvatsku politiku počinje na najnižoj razini i jednako se širi i dopire do najviših razina. Ako je jedan vijećnik u vijeću kotara gdje nema nikakvih novaca ni sličnih kušnji spreman „pljunuti“ na svoj potpis i na svoje riječi, kao i na svoje kolege s kojima se kandidirao, onda nije teško razumjeti da državna tajnica završi u zatvoru zbog afere koja se mjeri u milijardama kuna. Jedino je teško razumjeti da birači vjerojatno ni ovaj put neće kazniti stranku koja je ustrojila i održava takav klijentelističko-koruptivni sustav u kojemu se političari u par godina transformiraju iz bjedaka u sjajnog bogataša koji ne zna što ima.

Inicijativa Za naš Neslanovac nastavit će predano raditi s dvoje vijećnika. Nećemo se baviti prognozama, ali ćemo pomno pratiti nastavak karijere odbjeglog vijećnika Prnjaka.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Nevolja s našim idealima je što, ako želimo biti na visini svakoga od njih, postajemo osobe s kojima je nemoguće živjeti.

Anthony de Mello