Inicijativa Za naš Nesalnovac traži izgradnju Puta Mostina prema Karepovcu

Inicijativa Za naš Neslanovac svojim petim prijedlogom za proračun Grada Splita predložila je izgradnju Puta Mostina prema Karepovcu jer je današnja prometnica u izuzetno lošem stanju i vrlo opasna.

Na 14. (tematskoj) sjednici Gradskog vijeća Grada Splita raspravljalo se o Izvješću o stanju projekata prometne infrastrukture na dan 24.8.2018. iz kojeg je razvidno da se ulica Put Mostina (Dujmovača-GK Neslanovac) ne nalazi u projektima u realizaciji, u natječajima za izvođenje, a niti u imovinskom rješavanju i dr.

Dakle, za ovu važnu prometnicu nije se do danas učinilo ništa značajno, a prema javno dostupnim podacima prometnica se nalazila u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini (1.3.16.) gdje je navedeno: 

„Ulica Put Mostina predstavlja značajnu prometnu vezu Grada Splita sa industrijskom zonom Solina u Dujmovači. Povezuje staru Solinsku cestu i  Zagorski put sa Dračevcem. U ovoj zoni nalaze se industrijski i skladišni prostori pa se očekuje promet teških kamiona i priključnih vozila. Ulica je dvosmjerna četverotračna prometnica. Širina traka iznosi 3,50 m, pješačkih pločnika  po 3,00 m i zelenog pojasa 3,00 m.

U punom profilu izvedena je u dužini 400 m  i to od stare ceste Split-Solin do bivšeg Jadrantransa. Ovim Programom obuhvaćena je izgradnja istočnog dijela prometnice dužine 800 metara koji prolazi ispod Ulice Zbora narodne garde (zaobilaznice) i Dioklecijanovog akvadukta i spaja se sa budućom Lovrinačkom ulicom.

Posebna pažnja mora se posvetiti u području zaštićene povijesne građevine Rimskog  vodovoda.

U 2012. godini planirana se ishođenje lokacijske dozvole, izrada parcelacijskog elaborata, glavnog i izvedbenog projekta, te ishođenje potvrde glavnog projekta.“

Od tada se još uvijek ništa nije napravilo.

Ulica Put Mostina u naravi je derutna, potpuno neadekvatna i opasna prometnica. Naime, takvom se voze kamioni Čistoće (do Karepovca, ali i novog sjedišta tvrtke) te druga brojna teretna vozila a treba imati u vidu i spominjanu pretovarnu stanicu. Onima koji ovu prometnicu koriste svakodnevno (a među njima i spomenuta gradska tvrtka) sasvim bi moralo biti jasno da će daljnje izostavljanje iz planova i izvršenja po planiranim stavkama rezultirati produbljenjem svojevrsne infrastrukturne krize u GK Neslanovac te će u svom najblažem obliku ubuduće vjerojatno rezultirati potpunim prometnim blokadama na ovom i širem području.

Zbog svega navedenog, smatramo da je ovu prometnicu potrebno planirati i staviti u funkciju zajedno s punim profilom Zagorskog puta.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Kotarski komunalni redar
Nedjeljka Jurić
021 310 369; 091 455 0235

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Voditelj odsjeka za redarstvo
Josip Gabelica; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Politika je omiljeno igralište mediokriteta, a mediokriteti ne vole da ih se podsjeća na činjenicu da su upravo ono što jesu – mediokriteti s viškom ambicije.

Mirela Holy