Na raskrižju ulice Put Mostina i ulice Zagorski put postoje nedostaci koji ugrožavaju sigurnost sudionika u prometu.

Raskrižje je nepravilno četverokrako, nesemaforizirano i regulirano horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom. Glavna cesta se proteže ulicom Put Mostina a sporedna ulicom Zagorski put.

Izrada raskrižja s kružnim tokom prometa predlaže se s obzirom na Višekriterijsku analizu varijanti rekonstrukcije predmetnog raskrižja iskazanu u diplomskom radu Ante Gabrića s Fakulteta prometnih znanosti iz 2018. god., pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Danijele Barić.

U spomenutom radu uzeti su u obzir svi dosadašnji čimbenici i nedostaci raskrižja te se prema navodima autora predloženom varijantom smanjuje brzina prolaska kroz raskrižje, što je prepoznao kao najveći problem jer se postavljena ograničenja ne poštuju. U radu je također prikazano da je potrebno manje financijskih sredstava u izradi kružnog toka, nego u slučaju postavljanja semafora, koji nakon postavljanja, zahtjevaju stalnu kontrolu i obnovu pojedinih elemenata. Kružnim tokom prometa riješio bi se problem nepreglednosti raskrižja, posebice sjevernog privoza. Izvedbom raskrižja s kružnim tokom prometa, svi privozi imaju jednaku i dostatnu preglednost.

Rotor na križanju Zagorskog puta i Puta Mostina

U svakom slučaju, Inicijativa Za naš Neslanovac mišljenja je da Grad Split ima interesa u rekonstrukciji navedenog raskrižja te je potrebno da stručne službe razmotre ovaj i/ili ponude drugi odgovarajući prijedlog.

 

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalna redarica za GK-a Neslanovac je ĐURĐICA MILAVIĆ, mob. 098 446 404, a zamjena je IVAN ELEZ, mob. 098 443 819

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Hrvatski su političari, uz samo nekoliko iznimaka, tek trećerazredni komprimiseri, koji ne znaju gotovo ništa o sadržaju svoga posla.

Davor Butković