Na raskrižju ulice Put Mostina i ulice Zagorski put postoje nedostaci koji ugrožavaju sigurnost sudionika u prometu.

Raskrižje je nepravilno četverokrako, nesemaforizirano i regulirano horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom. Glavna cesta se proteže ulicom Put Mostina a sporedna ulicom Zagorski put.

Izrada raskrižja s kružnim tokom prometa predlaže se s obzirom na Višekriterijsku analizu varijanti rekonstrukcije predmetnog raskrižja iskazanu u diplomskom radu Ante Gabrića s Fakulteta prometnih znanosti iz 2018. god., pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Danijele Barić.

U spomenutom radu uzeti su u obzir svi dosadašnji čimbenici i nedostaci raskrižja te se prema navodima autora predloženom varijantom smanjuje brzina prolaska kroz raskrižje, što je prepoznao kao najveći problem jer se postavljena ograničenja ne poštuju. U radu je također prikazano da je potrebno manje financijskih sredstava u izradi kružnog toka, nego u slučaju postavljanja semafora, koji nakon postavljanja, zahtjevaju stalnu kontrolu i obnovu pojedinih elemenata. Kružnim tokom prometa riješio bi se problem nepreglednosti raskrižja, posebice sjevernog privoza. Izvedbom raskrižja s kružnim tokom prometa, svi privozi imaju jednaku i dostatnu preglednost.

Rotor na križanju Zagorskog puta i Puta Mostina

U svakom slučaju, Inicijativa Za naš Neslanovac mišljenja je da Grad Split ima interesa u rekonstrukciji navedenog raskrižja te je potrebno da stručne službe razmotre ovaj i/ili ponude drugi odgovarajući prijedlog.

 

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Kotarski komunalni redar
Nedjeljka Jurić
021 310 369; 091 455 0235

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Voditelj odsjeka za redarstvo
Josip Gabelica; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Veličina se postiže
kada se zaboravi
rang onoga koji je iznad nas
a također i
onoga tko je ispod nas.
Kada nismo ni oholi sa poniznima
niti ponizni sa oholima.

Anthony de Mello