Ivan Barišić prepušta mandat Anti Popoviću

Dugo sam razmišljao što je najbolje učiniti u situaciji kad je naša nezavisna lista osvojila tri mandata na izborima i kada ne može voditi kotar onako kako mislimo da bi trebalo. Stoga sam odlučio svoj mandat u Vijeću kotara Neslanovca staviti u mirovanje, te ga prepustiti sljedećem s liste, Anti Popoviću.

Zašto sam tako odlučio?

U prethodnom sazivu Vijeća u svojoj punini pokazala se ogromna mržnja nekih članova tadašnjeg, a sudeći po rezultatima izbora i sadašnjeg Vijeća kotara Neslanovca iz redova HDZ-a, prema meni. Ta očita mržnja često je onemogućavala čak i normalan tijek sjednice, a da ne govorim o nekoj ravnopravnoj, konstruktivnoj ili argumentiranoj diskusiji. 

Bio sam nazivan smećem i svakakvim drugim uvredljivim nazivima, fizički napadan, prijetilo mi se da će mi se krvi napiti itd. 

Nemam nikakvog razloga sumnjati da bi i u novom sazivu bilo isto, pa čak i gore. Ljudi su isti, stavove promijenili nisu, ako ne prema još radikalnijima, a to smo vrlo dobro vidjeli u predizbornoj kampanji. 

U takvoj situaciji smatram da moje sudjelovanje u radu novog saziva Vijeća kotara Neslanovca ne bi bilo dobro za rad Vijeća, pa sam odlučio svoj mandat prepustiti Anti Popoviću, četvrtom na listi.

Nadam se da će moje odustajanje pridonijeti boljem i konstruktivnijem radu Vijeća.

Od rada za opće dobro ipak neću odustati. Ostajem aktivni član Inicijative „Za naš Neslanovac“ i sudjelovat ću u njenom radu, nesebično kao i do sada, a pogotovo na popularnim susretima „ČETVRTkom u ČETVRTi“. Nastavit ću informirati stanovnike Neslanovca kao i do sad, putem portala www.neslanovac.hr i stranica na Facebook-u

Sve ZA NAŠ NESLANOVAC!

Ivan Barišić

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Po unutarnjem stanju duše mijenja se i priroda stvari, tj. kakav je tko, tako i o drugima sudi!

Anthony de Mello