Naš se portal od samog pokretanja prije gotovo 10 godina zalaže za javnost rada Vijeća kotara Neslanovca. Prvi korak je bio objavljivanje zapisnika sa sjednica Vijeća s čim smo počeli u listopadu 2014. Do sada su naši čitatelji preuzeli zapisnike gotovo 6000 puta, što pokazuje da je to bio dobar potez.

Paralelno s tim pozivamo stanovnike Neslanovca da prisustvuju sjednicama Vijeća kotara, da sami vide kako one izgledaju.

Prema Poslovniku o radu Vijeća GK Neslanovac Članak 42. (1) Rad Vijeća gradskog kotara je javan i građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća.

Tko želi sudjelovati na sjednici treba se pismeno javiti tajnici na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici jedino zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Također građani mogu sudjelovati u raspravi ukoliko im to odobri predsjedavatelj, po točkama dnevnog reda u kojima se rješava o pitanjima od njihova najneposrednijeg interesa.

Na prethodnoj sjednici predsjedavajući je protuzakonito spriječio Ivanu Ljulj da prisustvuje sjednici. Naredio je da prvi dio sjednice čeka sama u pokrajnjoj prostoriji, a tek na kraju dozvolio je da sudjeluje u raspravi. To apsolutno nije bilo u redu i radilo se o kršenju zakona.

Nadamo se da će malo po malo i naše Vijeće početi raditi više po zakonu, a manje po slobodnoj volji predsjedavajućeg.

Vi svakako možete doprinijeti boljem radu Vijeća kotara svojom nazočnošću i zanimanjem za njegov rad. 

Zato DOĐITE!

Vezani članak: Zašto predsjednik Vijeća kotara Neslanovac ne poštuje zakon

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalna redarica za GK-a Neslanovac je ĐURĐICA MILAVIĆ, mob. 098 446 404, a zamjena je IVAN ELEZ, mob. 098 443 819

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

U pušenju ima zlobne neučtivosti i drske asocijalnosti.
Pušači kuže zrak nadaleko i naširoko i guše svakog časnog čovjeka koji nije u stanju da u svoju obranu i sam puši.
J.W.Goethe