Ovih dana kraj DUĆANA vidi se desetak starih štramaca koje je netko tu bacio i koji daju vrlo ružnu sliku o naselju. Molimo sve ljude u Neslanovcu da ne bacaju takav glomazni otpad bilo gdje, nego da se strpe do 21. u mjesecu, kad imamo 6 kontejnera za glomazni otpad raspoređenih po kvartu. Tri kontejnera imaju svoja stalna mjesta:

Ne bacajte smeće na ovaj način

  1. Mostarska ulica nasuprot prodavaonice Pejić
  2. Mostarska ulica ispred broja 86
  3. Ulica Magistrala Solin kod kontejnera za škovace (u potoku)

Još tri kontejnera za glomazni otpad bit će raspoređena svaki mjesec prema zahtjevima građana. Možete ih zatražiti na tel. 368 022.

Za one koji možda ne znaju što se podrazumijeva kao "dućan", radi se o našem prvom dućanu u Neslanovcu, sad je to Konzum, a mi ga oduvijek zovemo samo DUĆAN.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalni redar za GK-a Neslanovac je JOSIP GABELICA, mob. 091 455 9603

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Jednom kada se dopuste brakovi homoseksualaca, oni dobivaju pravo na djecu, a budući da su istoga ili nepoznatoga spola ili neodređenog spola, oni dobivaju pravo da se iz javnih dokumenata izbrišu pojmovi majka i otac.

dr. Matko Marušić