Uloga roditelja u pripremi djece za školu

Predškolska ustanova sistematski i planski priprema dijete za školu, ali uloga roditelja u tome je neprocjenjiva.Pripremiti dijete znači osposobiti ga da što uspješnije izvršava zadatke što ih pred njega postavljaju škola i obitelj.
Za roditelja je prvi zadatak da razvija kod djece pozitivan stav prema školi i učiteljima
Dobro je pripremiti radno mjesto, te kupiti potreban pribor prije početka škole.

Važno je naučiti dijete da ima obaveze.

Opširnije:Uloga roditelja u pripremi djece za školu

Kako predškolska ustanova - vrtić priprema dijete za školu

Metodički postupci i oblici rada s predškolskom djecom razlikuju se bitno od onih u prvom razredu osnovne škole. Rad kroz igru jedini je i najbolji način rada – igra je čarobni štapić koji omogućuje da se usvoje i razumiju osnovni matematički pojmovi.

Kroz područje DIJETE I NJEGOVA OKOLINA nastoji se osigurati individualni pristup svakom djetetu i uvjeti da prvi susret s drugom djecom i odgojiteljima bude ugodan i radostan doživljaj.

Opširnije:Kako predškolska ustanova - vrtić priprema dijete za školu

Zrelost - priprema djeteta za školu

Važnost koja se pridaje školi i školskom uspjehu čini polazak u školu vrlo značajnim, te nas ispunjava strepnjom hoće li biti sve u redu.
Škola od đaka prvaša traži određenu “ zrelost“.

Razvojne karakteristike djece koja polaze u školu gledaju se kroz slijedeće aspekte razvoja: 
FIZIČKI RAZVOJ, PSIHOMOTORNI RAZVOJ, INTELEKTUALNI RAZVOJ, EMOCIONALNI RAZVOJ, SOCIJALNI RAZVOJ.

Opširnije:Zrelost - priprema djeteta za školu

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Vozila na autobusnim stanicama

Funkcija djeteta je da živi svoj život - ne život koji mu zabrinuti roditelji misle da bi trebalo živjeti, niti život u skladu s ciljevima pedagoga koji misli da zna najbolje.

Alexander S. Neill